Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Data publikacji: 03.06.2020
Zarządzenie Dyrektora Szkoły 24
Zarządzenie nr 24/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach z dnia 1.06.2020 roku w sprawie sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. Na podstawie: • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) • R...

Data publikacji: 22.05.2020
Zarządzenie Dyrektora Szkoły 20
ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach. w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2...

Data publikacji: 05.08.2020
Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 27
ZARZĄDZENIE NR 27/2019/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach  z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawieustalenia dnia wolnego dla pracowników  Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach  w zamian za dzień świąteczny przypa...

Data publikacji: 22.05.2020
Zarządzenie Dyrektora Szkoły 19
 ZARZĄDZENIE NR 19/ 2019/2020 z dnia 05.05.2020r. Dyrektora Szkoły im.] Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym od dnia 06.05.2020 r do dnia 24.05.2020 r. Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 31 grudnia 2002 r. w s...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich