Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

MAMY GODNE MIESCE PAMIĘCI NARODOWEJ

17 września, w rocznicę napaści ZSRR na Polskę w Lipinkach godnie uczciliśmy poległych za niepodległość.

 

 „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.

Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”                     

                                                                   Jan Paweł II

17 września 2014 roku w 75 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę spotkaliśmy się w miejscu, w którym przez kilkadziesiąt lat stał pomnik sławiący przedstawicieli zbrodniczego reżimu komunistycznego.

My odsłaniamy dziś pomnik - obelisk poświęcony pamięci tych, którzy niezłomnie od 1 września 1939 roku aż po rok 1946 walczyli o niepodległość Ojczyzny.

Mieszkańcy Lipinek i okolicznych wsi niemal od pierwszych dni II wojny światowej stanęli w obronie suwerenności swej Ojczyzny. Na terenie Lipinek powstała Placówka ZWZ/AK kierowana przez Józefa Piechockiego oraz grupa związaną z Wojskową Służbą Kobiet na czele, której stała Benedykta Manikowska ps. „Dziedziczka”. W tym rejonie działały oddziały partyzanckie, które w kwietniu 1944 r. przyjęły nazwę Zgrupowania Partyzanckiego „Świerki-101”. Były to oddziały Huberta Bukowskiego „Sójki”, Bernarda Weinera „Dzika”, Bernarda Szapańskiego „Bródki” oraz Jana Sikorskiego „Wilka”. Mieszkańcy Lipinek i okolicznych wsi stanowili dla tych formacji, w szczególności tej ostatniej, zaplecze nie tylko dostarczając żywności, ale także potrzebnych oddziałowi informacji o ruchach wojsk niemiecki. Wielu mieszkańców za pomoc czy choćby podejrzenie sprzyjania oddziałom zbrojnym trafiło do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Kiedy na te tereny wkroczyła Armia Czerwona wielu mieszkańców sądziło, że oznacza to kres okupacji. Bardzo szybko okazało się, że jest inaczej. Wybitnym tego dowodem były aresztowania przeprowadzone przez NKWD wśród działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. Wywieziono wówczas 45 osób w tym członków oddziałów partyzanckich m.in.: Jana Sikorskiego, Józefa Piechockiego i Benedyktę Manikowską oraz ich bliskich. Spośród aresztowanych powróciły zaledwie 22 osoby. To i dalsze represyjne działania UB spowodowały, że już wiosną 1946 r. wokół proboszcza ks. Sylwestra Kończala powstała nieformalna grupa ludzi, których łączył używając języka raportów ubeckich „negatywny stosunek do ludowej rzeczywistości”. Wkrótce po pojawieniu się na tych terenach oddziałów partyzanckich czy to Władysława Helińskiego ps. „Mały” czy Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” grupa ta nawiązała z nimi współpracę. Nie uszło to oczywiście uwadze UB wspieranej donosami miejscowych członków PPR. Na skutek przeprowadzonej obławy w dniu 3 czerwca 1946 r. doszło do aresztowania najbardziej aktywnych członków grupy: ks. Sylwestra Kończala, Jana Sikorskiego, Józefa Piechockiego, Franciszka Kowalskiego, Alojzego Leśniak. Przebywający w pobliskim lesie partyzanci Oddziału „Małego” przeprowadzili próbę odbicia aresztowanych. W wyniku potyczki  zginęło 5 funkcjonariuszy Grupy Operacyjnej MO-UB w tym jej dowódca por Zdzisław Wizor. W odwecie funkcjonariusze zastrzelili Jana Sikorskiego. Po akcji przeprowadzono pacyfikację wsi. Niemal we wszystkich domach przeprowadzono rewizję i aresztowano kilkanaście osób. Wiele spośród nich zostało skazanych na kary więzienia. Wieś i jej mieszczańscy postrzegani jako element antysocjalistyczny przez szereg lat pozostawał pod ścisłą obserwacją UB. W roku 1958 ustawiono w tym miejscu pomnik ku czci „utrwalaczy władzy ludowej”. Po roku 1990 udało się tylko wymienić zawieszoną na nim tablicę. Jednak dopiero w br. dzięki determinacji ks. Stefana Grasia i pana Zygmunta Krzemienia dawny obelisk został rozebrany a w jego miejsce ustawiono Pomnik Niepodległości.

 

Marzena Kruk

 

Naczelnik Biura Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdańsku


Zapraszam do oglądania relacji foto.

Zdjecia wykonł Rafał Openkowski

 

Grób Jana Szikorskiego na cmentarzu w Nowem.

Pomnik Poległym i Pomordowanym w Walce o Niepodległość; w Lipinkach.


GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich