Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

50 lat istnieje już Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach

Zarys  historyczny powstania

Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach

       Jesienią 1963 roku przy działającym Kółku Rolniczym w Lipinkach zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich. Pierwsza przewodnicząca koła, pani Halina Kalinowska przewodniczyła mu do 1965 roku.

Następnie przewodnictwo przejęła pani Zofia Gilewska, a od roku 1992 do 25 07.2010 roku przewodniczyła  pani Małgorzata Jaworska, potem krótko przewodniczącą była pani Iwona Jagła, po niej w 2011 roku pani Jolanta Kosecka. Obecnie od 12 października 2011 roku Przewodniczącą jest pani Ewa Kruk, zastępczynią pani Wiesława Osyka, skarbnikiem pani Róża Kruk.

     Na początku powstania koła liczba członków była niewielka. Liczyła koło 20 osób. Były to przeważnie kobiety pracujące zawodowo tj pracownice Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej, nauczycielki, ekspedientki i kilka gospodyń domowych.

     Wszechstronna działalność koła stała się zachętą do stopniowego poszerzania się grona. Doszła do liczby 126 osób i była widoczna na płaszczyźnie życia wsi.

     Organizowano różnego rodzaju kursy: kulinarne, krawieckie, dziewiarskie oraz konkursy takie jak „Moja posesja świadczy o mnie”. Ponadto udział w szkoleniach typu „Zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” oraz bukieciarstwa, czyli układania wiązanek okolicznościowych z kwiatów.

     Organizowane były szkolenia agroturystyczne i z ekologizacji wsi pt: „Poprawa wizerunku zagrody wiejskiej”, a także udział w wycieczkach oraz zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych itp.

     Braliśmy udział w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pt. ”Żywienie gości w gospodarstwie agroturystycznym”.

     Ponadto w miesiącach jesienno-zimowych co roku organizowane są degustacje żywieniowe pod przewodnictwem pani Felicji Han –pracownicy ODR Minikowo.

     Członkowie KGW swą działalnością wspomagają oprawy kulinarne różnych uroczystości okolicznościowych na terenie sołectwa takich jak:

-obchody jubileuszowe OSP,

-400-lecie istnienia wsi Lipinki,

-festyny organizowane na terenie sołectwa

-imprezy szkolne i parafialne jak np. coroczne pielgrzymki.

     Chociaż obecnie koło liczy 36 członkiń, aktywność nie maleje. Od kilku lat reprezentujemy powiat świecki, jako delegacja wieńcowa na dożynkach wojewódzkich i wieńców dożynkowych w Przysieku.

     Za wykonane wieńce zdobywamy nagrody.

W tym miejscu trzeba też uwidocznić pomoc  mężczyzn, którzy chętnie pomagają nam w wykonaniu wieńca i innych imprezach, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Również dziękujemy Władzom Gminy Warlubie, Radzie Gminy, Nadleśnictwom Dąbrowa i Osie, ks. Proboszczowi, byłej i obecnej dyrekcji szkoły, członkom OSP, sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas wspomagają.

Na uroczystość przygotoway zostal filmik wspominkowy. Zapraszamy do obejrzenia.Zapraszamy na mini relację foto z tej uroczystości.

GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich