Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Samorząd Uczniowski 2013/2014

 

Jak co roku, we wrześniu brać uczniowska w wyniku głosowania wyłoniła spośród siebie ośmioosobową Radę Samorządu Uczniowskiego, której głównym celem jest przedstawianie potrzeb uczniów oraz realizowanie ciekawych pomysłów.  

Wszystkie dzieciaki pomimo licznych obowiązków szkolnych chętnie angażują się w działania inicjowane przez Radę SU.

Największym sukcesem w I semestrze okazało się show „Mam talent”, podczas którego uczestnicy zaprezentowali przed całym gronem szkolnym swoje ukryte umiejętności przez co zaskarbili sobie sympatię i popularność. 

Bezkonkurencyjnym okazał się przewodniczący SU Kacper Burdal z klasy V wraz ze swoim robotańcem.

Jednak taniec w naszej szkole  towarzyszy dzieciom nie tylko od święta. Prawie na każdej przerwie podczas muzycznych przerw organizowanych przez SU dzieci układają choreografię do  ulubionych utworów i wówczas hol na pierwszym piętrze zamienia się w taneczny parkiet. Te ciężkie, mozolne próby oraz litry wylanego potu dają efekt na szkolnych dyskotekach, podczas których uczniowie wszystkich klas razem się świetni bawią. Samorząd zorganizował również Dzień Brody, podczas którego w ramach suwerenności wszyscy brodaci uczniowie mogli uniknąć odpytywania na ocenę przez nauczycieli.

Działania SU to nie tylko świetna zabawa, ale także chęć pomocy innym oraz pamięć o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły.

W październiku dzieci zorganizowały wspaniałą uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której scenariusz nie był znany Radzie Pedagogicznej do samego końca i był dla pracowników szkoły emocjonującym przeżyciem, gdyż niespodziewanie zostali Oni posadzeni w szkolne ławki i musieli przypomnieć sobie jako to jest być uczniem. Efekt zamiany ról przeszedł najśmielsze oczekiwania, ale szkoła do dziś stoi na swoim miejscu. Podczas dyskoteki Halloween dzieci brały udział w krótkim słuchowisku i prezentacji nowych pozycji zakupionych do biblioteki szkolnej w celu podniesienia zainteresowania  literaturą dziecięcą  zapalonych fanów gier komputerowych.

Porządkowanie miejsc Pamięci Narodowej, oraz zbieranie środków na cele charytatywne to kolejne działania podejmowane z inicjatywy dzieci. Należy mieć nadzieję, że kolejny semestr roku szkolnego przyniesie Samorządowi Uczniowskiego przynajmniej tak samo ciekawe pomysły.

Regulamin Rady Uczniowskiej - patrz załącznik na dole strony....


OTO NASI PRZEDSTAWICIELE:


Przewodniczacy: Kacper Burdal

Z-ca Przew.: Mateusz Brzoska

Sekretarz: Karol Leśniak

Sekretarz: Jowita Kiedrowska

Skarbnik: Krzysztof Kowalski

Skarbnik: Katarzyna Tissler

Kronikarz: Natalia Komorowska

Kronikarz: Aleksandra Kruk


LISTA PLIKÓW DO POBRANIA
plik do pobrania Regulamin Rady Uczniowskiej


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich