Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 20

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach.

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1


  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych oraz przeprowadzania konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.

  2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 


Dyrektor Szkoły
Żanetta Fandrejewska


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich