Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Konkurs Ekologiczny w Lipinkach XIII Edycja

                 XIII edycja Konkursu Ekologicznego

                         "Jestem Młodym Ekologiem"

                                        pod hasłem

               "Chrońmy przyrodę – jesteśmy jej częścią" Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele, Kochane Dzieci.

 Już po raz trzynasty Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach wraz

z Nadleśnictwami Dąbrowa i Osie organizuje konkurs ekologiczny o zasięgu wojewódzkim.

Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-VI  i uczniów Szkół Nieprzetartego Szlaku

(wychowanków ośrodków szkolno- wychowawczych) do wzięcia udziału w tej imprezie.

Regulamin konkursu.

I  Cele konkursu:

 - propagowanie idei ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 - poznanie różnorodnych form i sposobów ochrony przyrody  występujących w Polsce,

 - popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska,

 - propagowanie turystycznych atrakcji Borów Tucholskich,

 - integracja szkół podstawowych regionu.   

II  Konkurs organizowany jest w trzech grupach:

         1. Szkoły podstawowe - uczniowie klas I- III.

         2. Szkoły podstawowe – uczniowie klas IV- VI.

         3. Ośrodki szkolno- wychowawcze- uczniowie „Szkół Nieprzetartego Szlaku”

(na poziomie szkoły podstawowej).

III  Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach tematycznych:

1.       Konkurs wiedzy ekologicznej- test:

Szkołę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna w każdej grupie wiekowej.

Zwycięży drużyna, która otrzyma najwięcej punktów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie, z nazwą szkoły, imienną listą uczestników oraz nazwiskiem

nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, należy nadesłać do 22 marca 2013 r.

 2.       Konkurs plastyczny: Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac z każdej grupy wiekowej,

wybranych drogą szkolnych eliminacji.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolna techniką i w dowolnym formacie.

Każdą  pracę  należy opisać, podając:

  • imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza,
  • nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna,

 Uwaga: przyjmujemy tylko prace indywidualne, autor zbiorowy nie będzie oceniany.

 3.       Konkurs literacki:

Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac z grupy wiekowej uczniów klas IV- VI oraz Uczniów

Szkół Nieprzetartego Szlaku, wybranych drogą szkolnych eliminacji.

Prace literackie tylko indywidualne, mogą mieć dowolną formę np.: eseju, opowiadania lub wiersza.

Prace na konkurs plastyczny i literacki należy nadsyłać do 5 kwietnia (piątek) 2013 rok.

Prace plastyczne i literackie oraz testy będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.

Jury przyzna po 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii.

Decyzje jury nie podlegają odwołaniu.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo

do publikowania nadesłanych prac w różnej formie.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o nagrodach i wyróżnieniach

w terminie do 12 kwietnia 2013 r.

 Uwaga!  Nagroda specjalna!

 W tej edycji konkursu nagrodę  specjalną otrzyma szkoła, która we wszystkich kategoriach

 i grupach wiekowych zdobędzie najwięcej nagród i wyróżnień, uzyskując największą ilość punktów

 według następującego przelicznika:

I nagroda- 4 punkty,

II nagroda- 3 punkty,

III nagroda-2 punkty,

wyróżnienie- 1 punkt.

Nagroda specjalna to dwudobowy biwak w Zielonej Szkole w Lipinkach dla 15 uczniów oraz

2 opiekunów  w dogodnym, wspólnie ustalonym terminie (w programie m.in. ognisko, zajęcia

 w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” oraz na ścieżce ekologicznej Nadleśnictwa Osie).

            IV Termin konkursu:

 Konkurs wiedzy odbędzie się 19 kwietnia o godz. 900 w Szkole Podstawowej      

im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień

w konkursie plastycznym, literackim oraz wiedzowym będzie miała miejsce 19 kwietnia 2013 r.         

o godzinie 1100 w sali Domu Kultury w Lipinkach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.splipinki.pl zakładka KONKURSY.

Zagadnienia:

1.      Formy ochrony przyrody

2.      Sposoby ochrony przyrody

3.      Cel ochrony przyrody

4.      Historia ochrony przyrody

5.      Dokumenty regulujące ochronę przyrody w Polsce

6.      Gatunki roślin i zwierząt objętych ścisłą ochroną

7.      Zasady zachowania się na obszarach chronionych

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach

Lipinki 12, 86-160 Warlubie

 e– mail: konkursekologiczny12@o2.pl,  splipinki@skrzynka.pl

 lub fandrej1@o2.pl


 CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich