Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

XII EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Zpraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Bedą ciekawe i wartościowe nagrody.

Literatura:

1.    „Las twoim bogactwem”- Andrzej Grzywacz
2.    „Ochrona przyrody w lasach państwowych”- Dorota Zawadzka
3.    „Tajniki naszych lasów”- Grzegorz Bobrowicz
4.    „Opowieści leśnika” Artur Rutkowski, Wawrzyniec Milewski
5.    „Pytania o las”- Wawrzyniec Milewski
6.    „Leśny przewodnik turystyczny”
7.    „10 wrót do leśnego królestwa”- Przewodnik po leśnych kompleksach promocyjnych.                - Eugeniusz Pudlis
8.    „Przyroda Polski- Lasy”- Agnieszka i Włodek Bilińscy
9.    „ O Życiodajnych świadczeniach lasów Polskich”- Tadeusz Marszałek
Już po raz dwunasty Szkoła Podstawowa w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich wraz z Nadleśnictwami Dąbrowa i Osie organizuje konkurs ekologiczny o zasięgu wojewódzkim. Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-VI  i uczniów Szkół Nieprzetartego Szlaku (wychowanków ośrodków szkolno- wychowawczych) do wzięcia udziału w tej imprezie.

Regulamin konkursu.

I  Cele konkursu:
 - propagowanie idei ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
 - poznanie różnorodnych funkcji lasu,
 - popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska,
 - propagowanie turystycznych atrakcji Borów Tucholskich,
 - integracja szkół podstawowych regionu.    
II  Konkurs organizowany jest w trzech grupach:
         1. Szkoły podstawowe - uczniowie klas I- III.
         2. Szkoły podstawowe – uczniowie klas IV- VI.
         3. Ośrodki szkolno- wychowawcze- uczniowie „Szkół Nieprzetartego Szlaku” (bez ograniczenia wiekowego).

III  Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach tematycznych:


1.    Konkurs wiedzy ekologicznej- test:
Szkołę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna w każdej grupie wiekowej. Zwycięży drużyna, która otrzyma najwięcej punktów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie, z nazwą szkoły, imienną listą uczestników oraz nazwiskiem nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, należy nadesłać do 23 marca 2012 r.


2.    Konkurs plastyczny: Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac z każdej grupy wiekowej,
wybranych drogą szkolnych eliminacji.
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolna techniką i w dowolnym formacie.
Każdą  pracę  należy opisać, podając:
●    imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza,
●    nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

3.    Konkurs literacki:
Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac z grupy wiekowej uczniów klas IV- VI oraz Uczniów Szkół Nieprzetartego Szlaku, wybranych drogą szkolnych eliminacji.
Prace literackie mogą mieć dowolną formę np.: eseju, opowiadania lub wiersza.

Prace na konkurs plastyczny i literacki nadsyłać do 6 kwietnia (piątek) 2012 rok

Prace plastyczne i literackie oraz testy będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.
Jury przyzna po 3 nagrody i 3 wyróżnienia w każdej kategorii.
Decyzje jury nie podlegają odwołaniu.
Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w różnej formie.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o nagrodach i wyróżnieniach w terminie do - 13 kwietnia 2012 roku.


Uwaga!  Nagroda specjalna!

W tej edycji konkursu nagrodę  specjalną otrzyma szkoła, która we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych zdobędzie najwięcej nagród i wyróżnień, uzyskując największą ilość punktów według następującego przeliczenika:
I nagroda- 4 punkty,
II nagroda- 3 punkty,
III nagroda-2 punkty,
wyróżnienie- 1 punkt.


Nagroda specjalna to dwudobowy biwak w Zielonej Szkole w Lipinkach dla 15 uczniów oraz 2 opiekunów w dogodnym, wspólnie ustalonym terminie (w programie m.in. ognisko, zajęcia w Ośrodku Edukacji Leśnej „Dąbrówka” oraz na ścieżce ekologicznej Nadleśnictwa Osie).
    
IV Termin konkursu:

Konkurs wiedzy odbędzie się 20 kwietnia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym, literackim oraz wiedzowym będzie miała miejsce 20 kwietnia 2012 r. godzinie 11.00 w sali Domu Kultury w Lipinkach.

Prosimy pisać na adres: e- mail: konkursekologiczny12@o2.plCMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich