Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 roku zakończyliśmy kolejny rok szkolny.

Ważnym wydarzeniem tego zakończenia, było pożegnanie Dyrektora Marka Fandrejewskiego

i powitanie nowej Pani Dyrektor Żanetty Grabowskiej.

Gościliśmy wielu znamienitych gości: Pana Wójta Krzysztofa Michalaka,


A oto sumaryczne wyniki i garść informacji podsumowujących ten nasz odchodzący rok szkolny:W zakresie oceniania; Nie ma ocen niedostatecznych, a średnia ocen wyniosła: 4,36, (4,55) w pop.) co jest wynikiem nieco niższym jak w końcowej klasyfikacji za rok 2016/2017., ale bardzo nieznaczny.

Są to wyniki z klas IV-VII, a nie mamy takiej analizy procentowej w klasach I-III.

W zakresie zachowania, nie wystawiono ocen niższych niż poprawne, jest 10, wzorowych, 15 bardzo dobrych, 7 dobre

i 1 poprawna. (średnia mat. 5,03), jest ona niższa od ubiegłorocznej (wynosiła - 5,09)

Czyli jest nieznaczny spadek.

Uczniowie wypożyczyli 288  książki – w poprzednim roku 381, co dało średnią 4,96 do 6,93 w.u.r. W klasach:

kl. I - 18, śr – 6, kl. II -81, śr. – 9,1,  kl. III – 73, śr – 7,3,  kl. IV- 49, śr. 4,5, kl. V – 32, śr. – 4,6,

kl. VI – 28 – śr. 2,8, kl. VII – 7 – śr. 1,4

Czyli jest spadek o 93 książek sumarycznie, niestety jest moim zdaniem źle.

 Wyróżniający się uczniowie w czytelnictwie to: Wiktoria Kolińska z kl. II, Wiktoria Jakubiec z kl. III,

Oliwia Szymańska Lipinki z kl. IV

W zakresie frekwencji wyniosła ona w klasach 0-VI 91,77 -  na koniec poprzedniego roku 93,10%.

Jest więc wynik niższy ale o niewiele. Starajmy się więc by w kolejnych latach go poprawiać.

100% obecności: Patrycja Pliszczyńska, Krystyna Łeppek, Filip Orzechowski.

Występują  uczniowie słabi, jest ich ogółem w klasach 0-III ok pięcioro,

a w klasach IV-VII  możemy zauważyć jedynie dwoje - troje uczniów z ocenami dopuszczającymi.

Mamy też wielu uczniów wyróżniających: klasa „0”: Agnieszka Guzman, Michał Leśniak, Piotr Wojciechowski, I kl.: Miriam Garbulska kl. II: Paweł Guzman, Zuzanna Szwarc za postawę Kl. III: Hubert Piór, kl. IV: Sandra Glaza, Oliwia Szymańska z Lipinek  kl. V: Marta Brzoska, Hubert Bock, Weronika Guzman, Jagoda Zielińska, kl. VI: Julia Brzoska, Amelia Abram, Małgorzata Kowalska, Emilia Kuffel, Paweł Oremus, kl. VII – Mateusz Zieliński, Wiktoria Jagla.

Sukcesy: 

Uczniowie wyróżnieni nagrodą Dyrektora – najlepsi z najlepszych w naszej szkole:

Marta Brzoska, Julia Brzoska, Amlelia Abram, Mateusz Zieliński

Konkurs matematyczny Kangur – uczniowie wyróżnieni:

Julia Brzoska, Mateusz  Zieliński

Zbiórce makulatury:

I miejsce  Klasa IV

1 Błażej Wasielewski 1892kg                  

2 Jagoda Zielińska 460 kg

3 Paweł Oremus  339 kg

Konkurs piosenki Kociewskiej w W. Komorsku

1 miejsce  Emilia Kuffel

Wyróżnienie drużyna w składzie:

Emilia Kuffel, Marta Brzoska,  Julia Brzoska

Wyróżnienie: drużyna Żabki w składzie: Ksawery Jakubiec, Martyna Frankiewicz,  Agnieszka Guzman


GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich