Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Mysliwi dzieciom dzieci zwierzętom.

Nasza szkoła dostąpiła zaszczytu i została finalistą Wojewódzkiego Konkursu:

"Myśliwi dzieciom-dzieci zwierzętom" organizowanego przez Polski Związek Łowiecki

Oddział Okręgowy w Bydgoszczy.

Otrzymaliśmy puchar i statuetkę dzika oraz nagrodę w postaci dwóch mikroskopów.

Nagrody i dyplomy odebrała delegacja w osobach:

Pan Zygmunt Krzemień, Pani Izabela Piątkowska i Wiktoria Jagla oraz Katarzyna Buchholz.

 

Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom

 

W dniu 23 listopada 2017 roku w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej odbyła się uroczystość związana                  z podsumowaniem wyników , trwającego od 6 lat, programu edukacji ekologiczno łowieckiej pod nazwą „Myśliwi Dzieciom Dzieci Zwierzętom”.  W ramach tego programu myśliwi współpracujący ze szkołami przekazują młodzieży szkolnej wiedzę o rodzimej przyrodzie, o sposobach jej ochrony,                    a szczególnie o ochronie i gospodarowaniu gatunkami łownymi. Na lekcjach szkolnych oraz w plenerze myśliwi przybliżają dzieciom zwyczaje zwierząt, tłumaczą zależności występujące pomiędzy poszczególnymi gatunkami i wyjaśniają jak należy postępować, aby zapewnić zwierzynie jak najlepsze warunki. Wśród wielu  szkół i współpracujących z tymi szkołami kół łowieckich z województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnionych zostało za wzorową współpracę 15 szkół (od przedszkoli do szkół gimnazjalnych) wraz z opiekującymi się nimi myśliwymi. Nie przydzielano kolejnych miejsc,                 a wszyscy laureaci zostali bogato nagrodzeni. Do wyróżnionych należy między innymi Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach wraz z Wojskowym Kołem Łowieckim 535 „Odnowa”.  Współpraca „Odnowy” ze szkołą w Lipinkach polega na wspólnych wyjazdach na „Hubertusy” okręgowe, na organizowaniu lekcji szkolnych oraz wypadów do kniei  zakończonych ogniskiem z kiełbaskami . Co roku wyjeżdżamy do różnych ciekawych miejsc, takich jak centrum edukacyjne w Polednie, czy „Dąbrówki” przy Nadleśnictwie Dąbrowa.  Pod koniec roku łowieckiego (luty lub marzec) organizowany jest konkurs plastyczny lub literacki dotyczący rodzimej przyrody. Laureaci otrzymują od myśliwych z „Odnowy” nagrody i wyróżnienia. Myśliwi zachwycają się programami artystycznymi wykonywanymi przez dzieci z Lipinek. Dobra współpraca i wysoko oceniona edukacja ekologiczno łowieckiejmożliwa jest  dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły w Lipinkach Pana Marka Fandrejewskiego i nauczycieli: Pani Izabeli Piątkowskiej, Pani Anny Jaworskiej, Pani Katarzyny Kuffel i Pana Jacka Kuffla. W Wojskowym Kole Łowieckim 535 „Odnowa” należy wyróżnić za współpracę z młodzieżą Prezesa Longina Lutowskiego i myśliwych: Zygmunta Krzemienia, Sławomira Kardasińskiego i Andrzeja Łażewskiego.  Do Bydgoszczy na tegoroczne podsumowanie programu Myśliwi Dzieciom Dzieci Zwierzętom pojechała Pani Izabela Piątkowska z dwoma uczennicami Katarzyną Bucholz i Wiktorią Jagla. Towarzyszył im myśliwy  Zygmunt Krzemień. Organizatorzy uroczystości przekazali dla szkoły dwa mikroskopy,  karton słodyczy i dużo literatury oraz drobnego sprzętu  dydaktycznego. Wyróżnionych nauczycieli i myśliwych uhonorowano dyplomamimi.

Notatkę sporządził Pan Zygmunt Krzemień

GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich