Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Nasza szkoła w roku szkolnym 2014 2015 osiągnęła następujące wyniki:

1. W zakresie oceniania; wydaje się , że w tym zakresie jest postęp, bo średnia ocen wyniosła: 4,48, (w poprzednim roku było: 4,38).

Są to wyniki z klas IV-VI, a nie mamy takiej analizy procentowej w klasach I-III. Tu jest nieco gorzej ponieważ w tym roku jest 11 dzieci zagrożonych drugorocznością, a w ubiegłym roku było 8 dzieci.

2. W zakresie zachowania, nie wystawiono ocen niższych niż poprawne, jest 6, wzorowych, 10 bardzo dobrych, 6 dobrych i 4 poprawne. (średnia mat. 4,80), jest ona mniejsza od ubiegłorocznej która wynosiła - 4,88.

Czyli niestety nastąpiło pogorszenie.

3. Uczniowie wypożyczyli 288  książki – w poprzednim roku 243, co dało średnią 5,07.  Czyli jest poprawa.

Gratuluję p. bibliotekarce i wychowawcom klas.  

 Wyróżniający się uczniowie to: Oliwia Szymańska Lipinki 6, Weronika Guzman 39 kl. II, Krystyna Łeppek 13 kl. III, Mateusz Brzoska 5 kl. V, Natalia Kwaśniewska 5 kl. VI

4. W zakresie frekwencji wyniosła ona w klasach 0-VI 91,40 - na koniec semestru 92,79 – na koniec poprzedniego roku było 94,10%.  Jest więc to wynik gorszy.  Pracujmy w przyszłym roku nad poprawą. 100% obecności: Martyna Łeppek z zerówki

5. Mamy też wielu uczniów wyróżniających: klasa „0”: Wiktoria Majewska, Antoni Majewski, Marcel Frankiewicz, Zuzanna Szwarc, Emilia Jaworska, I kl.: Oliwia Szymańska, Oliwier Mróz, Sandra Glaza, kl. II: Zuzanna Kruk, Filip Orzechowski, Kl. III: Julia Brzoska, kl IV: Mateusz Zieliński,  kl.V: Mateusz Brzoska, Hanna Łeppek, kl.VI: Tisler Weronika, Natalia Kwaśniewska, Patrycja Guzman, Kacper Burdal.

6. Podsumowując; wskaźniki – średnie; wyniki klasyfikacji i zachowanie - za mijający rok szkolny są wystarczające by zakończyć ten 2014/2015 rok z podniesioną głową.

GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich