Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Wakacje uważam za zakończone!!!

Rok Szkolny 2014/2015 uważam za rozpoczęty.

Życzę!; Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom obsługi!,

spokojnej i efektywnej pracy w tym kolejnym nowym roku szkolnym!

                                              Dyrektor

 

Garść informacji na ten nowy rok szkolny:

1. Słowo o zmianach kadrowych:

 – odszedł Ks. Pr. A. Kubisz, a  zatrudniliśmy p. mgr Annę Jaworską na 0,5 etatu.

Stali pracownicy pedagogiczni i administracji - obsługi bez zmian.

Tymczasowo:

- stażystka w administracji i pomoc w zerówce p. Angelika Leśniak,   

- pracownice obsługi: p. Barbara Pliszka, p. Danuta Gniwkowska

2. Wychowawstwa

- wychowawczynią pięcio i sześciolatków czyli tzw. „Zerówka”; została p. Natalia Łeppek

- klasa 1 p. Anna Szyca,  - klasa 2 p. Katarzyna Kuffel,  - klasa 3 p. Beata Kaminska

- klasa 4 i 5  p. Lucyna Kolassa,  - klasa 6 p. Izabela Piątkowska

- pedagog p. Piątkowska Izabela, – j. polski w kl IV i V p. Jacek Kuffel,

- Biblioteka –p. Beata Kamińska, - religia we wszystkich kl. p. Lucyna  Kolassa

- j. angielski p. Karolina  Podlaszewska, j. polski w kl. VI p. Katarzyna Kuffel,      

- informatyka, historia i „wdż” we wszystkich klasach p. Marek Fandrejewski,

- świetlica i wf. w I kl. p.  Anna Jaworska 

3. W szkole na czas do zakończenia remontu dachu!!! obowiązuje!:

- zakaz kategoryczny samodzielnego wychodzenia na boisko, do stołówki i do sklepu

- zakaz kategoryczny po lekcjach wchodzenia na teren budowy – będą ciężkie kary, proszę rodziców o porozmawianie o tym z dziećmi

- polecam nauczycielom przeprowadzenie pogadanek o zagrożeniach i przedstawienie INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY na pierwszej lekcji w danej klasie i o fakcie tym dokonać wpisu w dzienniku

- Na dolnym korytarzu będzie dodatkowo pełnił dyżur ktoś z obsługi: pani Angelika, pani Basia, i ich poleceń trzeba też bezwzględnie przestrzegać 

4. Informacje uzupełniające:

- ubezpieczenie uczniów wpłacać do 15 października – 27 zł,

- komitet rodzicielski – 20zł od 1 dziecka i po 10 zł od wielu dzieci

- obiady od drugiego tygodnia – udać się do GOPSU z zaświadczeniami o dochodach,

 - 3 zł herbata,

- spotkania doraźne z nauczycielami tylko w przerwie lekcji,

- w szkole obowiązuje miękkie obuwie  i strój na WF,

- dzieci wskazane przez nauczycieli do zajęć dodatkowych, kółek, mają obowiązek w nich brać udział,

- dowozy: Mątasek 655, Kuźnica  710,  Leśnictwo 730,  i Stara Huta 735, Rybno 745


GALERIA...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich