Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Historia szkoły

W aktach Urzędu Domenalno - Rentowego w Nowem znajduje się pismo wystosowane przez księdza z Płochocina 9.08.1826, mówiące o konieczności wybudowania szkoły katolickiej w Lipinkach. Kosztorys budowy w dniu 22.01.1827 r. obliczony został na 466 talarów. Umowę o budowie zawarto z budowniczym z Bąkowskiego Młyna. Drewno na budowę zostało dostarczone przez Nadleśnictwo Przewodnik. Budowę szkoły ukończono w roku 1833. Była ona przewidziana na 130 - 140 dzieci, miała 45 - 50 m2 powierzchni.

Pierwszy nauczyciel, pan Friedrich Ryszkowski, rozpoczął nauczanie 7.01.1834 r. Brak jednak dokumentów opisujących program nauczania. Nie można więc stwierdzić, jakie lekcje odbywały się wówczas w szkole.

Oto pierwsze zdjęcie z 1930 roku:

SP Lipinki koło Warlubia 1930 rok

Kierownik szkoły pan Suchorski z klasą kończącą szkołę.
Według spisu, w roku 1867 do szkoły uczęszczały dzieci katolickie z 302 rodzin. W 1870 r. było 156 dzieci katolickich i 48 ewangelickich, a w 1873 140 dzieci katolickich i 40 ewangelickich. Dlatego na skutek nacisków księdza z Płochocina i pastora ewangelickiego z Osia został sporządzony w 1882 r. kosztorys na wybudowanie drugiej szkoły w Lipinkach, którą ukończono w 1888 r.

SP Lipinki koło Warlubia 1937 rok
 Nauczyciele i uczniowie szkoły w Lipinkach 4. 06.1937 r. Od lewej Kierownik Szkoły: p. Tadeusz Wielbacki, obok pani Olimpia Lachuta (w płaszczu) z prawej strony panowie Ignacy Mechliński i Paszylk.

SP Lipinki koło Warlubia 1937 rok b

Fotografia z dnia 18.05.1938. Nauczyciele jak wyżej.

Do roku 1885/6 nauczycielem - kierownikiem w lipińskiej szkole był Pan Teofil Liedermann.

Nie wiemy dokładnie od którego roku.. Informację i zdjęcie przekazał wnuk, Pan Krzysztof Liderman.

Teofil (ur. 13.09.1856 w Rozgartach k/Gniewu) i Elżbieta zd. Klein Liedermannowie z dziećmi: Pawłem (ur. 1882 w Lipinkach, w środku), Klemensem (ur. 1888) i Łucją (ur. 1890).

W okresie międzywojennym, szkoła nosiła nazwę: "Trzy klasowa Publiczna Szkoła Powszechna",

a od roku 1937/38 "Publiczna Szkoła Powszechna stopnia drugiego".

SP Lipinki koło Warlubia 1946 rok

Dzieci szkolne na zakończenie roku szkolnego 1948/49 wraz z gronem nauczycielskim: kierownik szkoły: pan Bialecki Jan, nauczycielki: pani Buczkowska Wiktoria, pani Herman Cecylia
Po zakończeniu II wojny światowej otwarcie i poświęcenie szkoły nastąpiło 25.02.1945 r. Jednak wobec trudnych warunków panujących w budynku, rozpoczęto budowę nowej szkoły. Do użytku została oddana 20.08.1959 r.

SP Lipinki koło Warlubia 1959 rok

Mieściła 5 izb lekcyjnych, obejmowała okresem nauczania 5 klas. Pracowało w niej 5 nauczycieli, a uczyło się 159 dzieci. Nosiła nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

 

W roku 1958, po 125 latach, pożegnano "starą szkołę" i rozebrano ją, a na jej miejscu w roku 1959 wybudowano murowany dom przeznaczony na "Wiejski Dom Kultury". Tego samego roku, dokonano przebudowy holu i przekształcono WDK na budynek szkolny, powstały pomieszczenia klasowe. Tą datę uznano za początek  współczesnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinkach. W latach 1981 - 1982 dobudowano 2 piętro. W 1983 r. wybudowano budynek gospodarczy, a w latach 1988 - 1990 garaże. W roku 2008 wymieniono wszystkie okna na nowocześniejsze. W roku 2009 w ramach obchodów 50 Lat istnienia,  Szkole nadano imię Przyjaciół Borów Tucholskich. W ostatnich dwóch latach szkoła otrzymała nowy dach i została ocieplona, wraz z nową kolorowa elewacją.
Obecnie Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach jest placówką sześcioklasową i klasą 0, z jednym ciągiem klas, przy czym praca w klasach I-VI odbywa się niekiedy w systemie klas łączonych. Lekcje rozpoczynają się o godz.800 , a kończą o godz. 1430.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach I-VI uczy się 78 uczniów, a w oddziale przedszkolnym 15 dzieci. Obecnie w szkole znajduje się 6 izb lekcyjnych, pracownia ekologiczna, pracownia informatyki szkolnej, salka gimnastyczna, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora , sekretariat i poza budynkiem - sala rekreacyjna przystosowana tymczasowo na harcówkę dla przyszkolnej drużyny harcerskiej "Lisowszczycy".

 

Na drugim piętrze znajduje się tzw. Zielona Szkoła - trzy klaso-sypialnie, dwie małe sypialnie dla kadry, dwie łazienki.

 

Szkołę uzupełnia budynek, w którym znajduje się kuchnia i stołówka z magazynkami i łazienką, wykorzystywana do organizacji dożywiania w szkole, jak i na potrzeby Zielonej Szkoły.

Grono nauczycielskie liczy aktualnie 11 osób, w tym dyrektor,  9 nauczycieli oraz ksiądz. Wszyscy nauczyciele są magistrami z przygotowaniem pedagogicznym – 5 to nauczyciele dyplomowani, 4 mianowanych oraz 2 kontraktowych.  Personel administracyjno-obsługowy to: jeden etat referenta biurowego, jeden etat woźnego, półtora etatu = 2 razy po¾ etatu  sprzątaczek, 3/4 etatu  kucharki, jeden etat  sezonowy  palacza  c.o. (na okres grzewczy).CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich